aeblemostdag3

Guld Fane

Foreningens aktiviteter

Gennem år og dag står Fanefjord Sogns Grundejer- & Beboerforening for mange forskelligartede aktiviteter.
Vi kan
nævne
Sankt Hans aftener i Fanelunden, med uddeling af Årets Fanefjordpris,
Spise og Dansearrangementer på Kroen eller Saftstationen,
Vi deltager i Strandrenseprojekter,
var med omkring Hårbøllebækkens etablering.
Da gadekæret i Vollerup skulle renses, var foreningens medlemmer også på pletten.
Vi afholder æblemostdage, hvor vi samles om vores saftpresser og i fællesskab laver den herligste æblemost.
Vi deltager i den lokale debat og har blandt andet været
involveret i sager om stierne, Fanefjord Bypark
og senest er vi i gang med at sikre, at vore vejtræer bliver bevaret.

Vi tager mange billeder, og fotos fra livets gang i foreningen kan ses her. Her er både foto fra årenes arrangementer, men der er også mange lokalhistoriske fotos, som fortæller om tiden der var engang